hero

#podstawy
przedsiebiorczosci

Już we wrześniu 5 łódzkich szkół będzie prowadzić zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem naszych pomocy dydaktycznych!


Nasza Fundacja wraz z firmą LEADER SCHOOL, która uczy języków w oparciu o innowacyjne metody szybkiego zapamiętywania, pozyskała dofinansowanie dla łódzkich szkół podstawowych na realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, zajęć specjalistycznych, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenia pracowni TIK i przyrodniczych. W ramach projektów nauczyciele będą podnosić swoje kompetencje zawodowe, a uczniowie rozwijać swoje kompetencje kluczowe z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, kompetencji cyfrowych i językowych. Wezmą również udział w wyjazdach edukacyjnych, które poszerzą ich horyzonty.


Szczegóły już wkrótce!